Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra Giáo dục Năm 2017

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, theo đó Trường Cao đẳng Cộng đồng có trách nhiệm liên kết đào tạo 100 học viên Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra Giáo dục.

Sự kiện Hoa Phấn – lần I năm 2017

Nằm trong chuỗi hạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), Sự kiện Hoa Phấn – lần I năm 2017 được tổ chức tại trường CĐCĐ Bình Thuận với 04 nội dung thi diễn ra sôi nổi từ những ngày đầu tháng 11.