Diễn đàn phương pháp Nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Tối ngày 03/10/2018, Đoàn trường đã tổ chức Diễn đàn phương pháp Nghiên cứu khoa học trong sinh viên lần I, năm học 2018 – 2019. Đây là hoạt động nhằm cho học sinh, sinh viên có kiến thức tổng quát về quy trình nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên các bước cơ bản để có thể xây dựng một đề tài nghiên cứu đạt hiệu quả và phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, tiếp cận nghiên cứu khoa học góp phần phát động phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh sinh viên Trường CĐCĐ Bình Thuận.