Tập huấn sử dụng bảng tương tác

Nhằm mục đích giúp viên chức, giảng viên trong nhà trường có thể tiếp cận, khai thác và sử dụng bảng tương tác hiệu quả, chiều ngày 15/6/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng Bảng tương tác tại Trung tâm Thông tin Thư viện Thiết bị thuộc trường, với sự tham dự của các thầy/ cô thuộc các Phòng, Khoa và Trung tâm trong trường.