SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN”

Thực hiện kế hoạch năm học, đồng thời cung cấp những kiến thức thiết thực cho sinh viên về sức khỏe sinh sản, sáng 27/3/2018 và chiều 17/4 năm 2018, Trung tâm Tư vấn HSSV Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “ sức khỏe sinh sản” cho các nữ SV ngành Kế toán K17.